İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

 • Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinçlendirme
 • İSİG Kurul
 • İSİG Mevzuatı
 • Taşeron Yönetimi

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi

 • Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi
 • Davranış Odaklı Güvenlik
 • Gözlemci Eğitimi
 • Davranış Odaklı Sürüş Güvenliği
 • İş ve İş Dışı Yaşam Dengesi

Risk Değerlendirme

 • Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Risk Değerlendirme Takımı
 • İleri Risk Değerlendirme Becerileri
 • Bakım Yönetimi ve Bakımcılık Riskleri

Kaza Araştırması

 • Kaza Araştırma Takımı
 • Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi
 • İş Kazalarından Korunma