Acil Durum Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler,iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler yaparak
  • Koruma,kurtarma,söndürme ve ilk yardım konularında işyerinin durumuna göre çalışanlara eğitim vererek
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan acil durum planı hazırlanır.