İş Güvenliği Eğitimleri

 • İşyerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş güvenliği eğitimi verilmektedir.
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kurulları
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri ve işyerindeki riskler
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma
 • Uyarı işaretleri
 • Kimyasal ,fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
 • Temizlik ve düzen
 • Yangın olayı ve yangından korunma
 • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri