Sağlık Hizmetleri

 • İş yeri Hekimi görevlendirmek ( İşletmenin Tehlike Grubuna ve Çalışan Sayısına Göre)
 • Periyodik Sağlık Taramalarının Yapılması ve Takibi
 • İşe Giriş ve Dönüş Muayeneleri
 • İlkyardım ve Meslek Hastalıkları eğitimleri
 • Sağlık ve Meslek Hastalıklarının eğitim Hizmetleri
 • Risk Analizleri
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Takibi
 • İşçilerin Sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bilgilerin 10 Yıl İşveren adına saklanması
 • İşçilerin sağlık bilgileri ile yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ve sonuçlarının saklanması
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının vuku bulması halinde kayıtlarının tutulması ve bunlarla ilgili rapor hazırlanması
 • Çalışanların sicil dosyalarının oluşturulması
 • İş Sağlığı Güvenliği Kurul Toplantılarına İştirak Edilmesi
Custom written essays online
Buy essay online org
Buy essay paper
Buying custom essays
 • Buying custom essays
 • Paid written essays
  Buy research paper writing
  Write my essay custom writing
  Who can i pay to write my paper

  Buy research paper now
  Essay to buy
  Essay to buy
  custom essay in hours
  Order narrative essay