İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

 • İSG konusunda işci ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık
 • İSG Uzmanı Görevlendirmek (İşletmenin Tehlike Grubuna ve Çalışan Sayısına Göre)
 • Teknik Periyodik Kontoller ve Takibi
 • İşletmenin Saha Gözetimi ve Kontrolü
 • Yasal Mevzuatın Takibi ve Bilgilendirme
 • Tehlikeleri Belirleme ve Risk Değerlendirme
 • Yasal Zorunluluğu Olan İSG Eğitimlerinin Verilmesi
 • İç Yönetmeliğin Hazırlanması,
 • Yasal Yükümlülük Çercevesinde İSG Kurulunun Kurulması ve Faal Halde Bulundurulması
 • Kimyasalların incelenmesi ve patlamadan korunma    dökümanlarının hazırlanması
 • Saha, yemekhane, sosyal tesis denetlemeleri