İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik hususundaki mevzuatlara uygun olarak çalışacağımızı ve projelerimizde bu ilkeden ayrılmayacağımızı,

Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri hedeflerimiz ve yasal mevzuatlar çerçevesinde en aza indirmek için gerekli önleyici tedbirleri alacağımızı ve devamlılığını sağlayacağımızı,

 • Resmi makamlar önünde, Destek Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlayacağımızı,
 • İş kazaları ve meslek hastalığı oluşumlarını önlemek için uygun yöntemlerle sistemin performansını düzenli olarak denetleyeceğimizi,
 • Çalışanlarımızı ve iş birliği içinde olduğumuz tüm proje çalışanlarını İSG Sistemi hakkında bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek için aktif katılım ve destek vermeyi,

Verdiğimiz hizmet kalitesi ile sektörde öncü olacağımıza ve rakiplerin bir adım önünde olacağımızı, taahhüt ederiz.

Pay for a research paper
Buy essays online uk
Buy essay for college
Buy french essays
 • Executive order 9066 essays
 • Writing essays help
  I need to buy an essay
  Hire someone to write my college essay
  Buy an essay paper online

  Custom essay writing australia
  Buy english essays online
  Buy english essays online
  pay someone to write my term paper
  Custom facebook essay

  geography coursework