Eğitim

Genel Eğitimlerimiz
 • Yüksekte Çalışma
 • Yüksekten Kurtarma
 • Kapalı Alana Giriş
 • Kapalı Alandan Kurtarma
 • Temiz Hava Solunum Seti Kullanımı & Bakımı
 • Yangına Müdahele Becerileri
 • Kimyasal Döküntülerine Müdahale ve Dekontaminasyon
 • İş İzni Uygulamaları
 • Kilitleme – Etiketleme
 • Kaza/Olay Yeri İnceleme Uygulaması
 • Risk Değerlendirme Saha Uygulamaları
 • Endüstriyel İlkyardım

Üst Düzey Yöneticiler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği

Amaç:
Firma üst düzey yöneticilerinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi sürecindeki rollerini ve yasal sorumluluklarını kavramasıdır.
Katılımcı Profili
Üst düzey yöneticiler
Katılımcı Sayısı
En çok 16 kişi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Amaç:
İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticilerinin yasal sorumlulukları kavraması, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ilke ve yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazanmasıdır.
Katılımcı Profili
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite, çevre ve iş güvenliği sorumluları
Katılımcı Sayısı
En çok 16 kişi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinçlendirme

Amaç:
Katılımcılara, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarının tanıtılması, tehlikelere karşı tetikte olma bilincinin ve tehlikeleri avlama becerisinin kazandırılmasıdır.
Katılımcı Profili
Tüm çalışanlar
Katılımcı Sayısı
En çok 16 kişi
Süre
1 Gün

İSİG Kurul

Amaç:
İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin yasal sorumluluklarını, görev ve yetkilerini, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi fonksiyonlarını kavramasıdır.
Katılımcı Profili
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyeleri
Katılımcı Sayısı
En çok 16 kişi
Süre
3 Gün

İSİG Mevzuatı

Amaç:
Yöneticilerin, İş Sağlığı ve İş Güvenliği uygulamalarının hukuksal boyutu konusunda bilgi edinmeleri, uyulması gereken düzenleme ve kuralları ve aykırı durumlarda söz konusu olabilecek sonuç ve yaptırımları tanımalarıdır.
Katılımcı Profili
Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri.
Katılımcı Sayısı
En çok 16 kişi
Süre
2 Gün

Taşeron Yönetimi

Amaç:
Tedarikçi ve taşeronlarla ilgili çalışma esaslarının belirlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları açısından taşeron ve tedarikçilerle yapılan işlerde yetki ve sorumlulukların kavranmasıdır.
Katılımcı Profili
Tedarikçi ve taşeronlarla çalışılan işyerlerindeki orta ve üst düzey yöneticiler
Katılımcı Sayısı
En çok 16 kişi
Süre
2 Gün