Neden Destek OSGB ?

Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi DESTEK OSGB yerine getirecektir.

 • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.
 • İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken en az, 12 m² Sağlık hizmetleri 8 m2 iş güvenliği hizmetleri için oda bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
 • İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
 • İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak.
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
 • Destek osgb tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimimizin yine Destek osgb tarafından denetlenmesi sağlanarak verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.
 • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
 • Destek osgb gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
 • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
 • Destek osgb işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.
Buy online essays
Pay to have your essay written
Write an essay uk
Where can i buy research papers online
 • Pay for someone to write your essay uk
 • Pay for someone to write an essay
  Write an essay quickly
  Buy essays for cheap
  Buy shakespeare essay

  Buy argumentative research paper
  Can someone write me an essay
  Can someone write me an essay
  buy research papers no plagiarism
  Who can i pay to write my essay